REVIZE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Kdy a jak často provádět revize elektrospotřebičů? Každý má dnes doma uctihodné množství elektro spotřebičů a povinnost provádět pravidelné revize elektrických spotřebičů se může vztahovat na každého, kdo vlastní el. spotřebič, který spadá do skupiny spotřebičů, která je vymezena zákonem. Jde o technickou normu s označením ČSN 33 1600. Norma je platná od roku 2010 a její jednotlivá ustanovení upravují podmínky a průběh povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů. 

Norma ČSN 33 1600 uvádí, že se revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí: 

 • před prvním použitím, 
 • během používání,
 • po každé provedené opravě spotřebiče. 

Norma se nevztahuje na:

 • elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, 
 • elektrické přístroje určené pro zdravotnictví, 
 • elektrické přístroje a zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchů, 
 • strojní elektrická zařízení, 
 • svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti.

Revize před prvním použitím i každým novým použitím:

Před prvním použitím je na majiteli zajistit nebo ověřit zda na spotřebiči proběhla revize, následně i po každém tzv. "novým" použitím. To v praxi může znamenat třeba před zahájením nové sezóny v kempovacích ubytovacích zařízení a jejich vybavení elektrospotřebiči v umývárnách, chatách, restauracích atd., ještě před tím, než se dostaví první návštěvníci. 

K užívání elektrospotřebičů musí být vždy uživatel poučen. Elektrospotřebiče musí být opatřeni návody k použití, které obsahují všechny důležité parametry spotřebičů - jak je zapojit, používat a kontakty na odborný servis. 

Kdo zajišťuje pravidelné revize elektrospotřebičů?

Dle normy zajišťuje revize nepřipevněných elektrických spotřebičů vždy jejich provozovatel nebo dlouhodobý uživatel. Nutné je zajistit revizi v okamžiku, kdy může předpokládat závadu podle optického stavu zařízení nebo se závada přímo projeví.  Dále pravidelně v daných lhůtách (viz tabulka níže). Elektrické spotřebiče, které jsou nadměrně užívané mají mít také zkrácený interval revizí. Revize provádí opravář vždy až po provedené opravě.

Kdo a kdy vystaví revizní zprávu pro elektrospotřebiče?

Po každé opravě elektrospotřebiče vám revizní technik vystaví revizní zprávu. Revizní zprávu je nutné uschovat jako průkazní dokument pro případy pojistných událostí (škody na majetku a zdraví při úrazu el. proudem) a budete situaci řešit s pojišťovnou.

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Jde především o zajištění ochrany a bezpečí lidí a předcházení škodám na majetku. Bezvadný stav lze zjistit jen pravidelnou revizí spotřebičů. Tím je také zajištěna zákonná povinnost firem provádět povinné pravidelné revize a nehrozí jim pokuty a stíhání v případech, kdy tuto povinnost nedodržují. 

Rozdělení elektrických spotřebičů dle užívání:

 • A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
 • B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích,...)
 • C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
 • D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kavárny,...)
 • E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Jak často provádět revize elektrospotřebičů?

Tabulka s rozdělením el. spotřebičů podle ČSN: 33 1600

Skupina

Třída ochrany

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dle skupiny jejich užívání

B

I

3 měsíce

6 měsíců

II a III

6 měsíců

C

I

6 měsíců

24 měsíců

II a III

12 měsíců

D a E

I

12 měsíců

24 měsíců

II a III

Nezávislá poptávka našich služeb