INSTALACE A REKONSTRUKCE HROMOSVODŮ

Princip hromosvodu, odbornou terminologií bleskosvodu

Hlavním principem bleskosvodu je vytvořit umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Celá instalace se skládá ze tři hlavních částí:

  1. střešní část = jímací vedení - většinou v podobě tyčového, hřebenového nebo mřížového zařízení. Jímací vedení musí být řešeno tak, aby skutečně krylo budovu, čili žádný bod chráněné budovy nesmí být dále než 10 m od jímací soustavy,
  2. svody, jejich počet se řídí platnými předpisy,
  3. uzemnění vodivého spojení přes zemniče s podložím.

Kde a jak se instalace hromosvodu (bleskosvodu) provádí?

Provádí se jak na novostavby, tak i na nechráněné budovy, které doposud nejsou opatřené hromosvodem. Ještě před samostatnou montáží hromosvodu je nutné myslet u novostaveb na položení zemniče do základových pásů po celém obvodu budovy. Následná montáž hromosvodu se provádí nejdříve po dokončení hrubé stavby domu. 

Pro každého, kdo nově staví nebo má nově ve vlastnictví domy, jiné nemovitosti, které nejsou zabezpečené hromosvodem se vystavuje riziku na škodách majetku i zdraví osob, které se v těchto nemovitostech nacházejí. Montáž hromosvodu je i nezbytnou součástí každé nemovitosti v okamžiku nároků uplatňovaných u pojišťoven. Bez řádné ochrany před úderem blesku včetně platné revize vám pojišťovna nevyplatí ani korunu v případě škody způsobené úderem blesku. 

Údržba zařízení

U hromosvodů se kontrolují všechny výše popsané části, tedy stav jímačů, svody a jejich veškeré spoje i zemniče. Kontroly jsou pravidelné po dvou až pěti letech (podle typu objektu) v podobě revize. V případě úderu blesku musí proběhnout výjimečná revize zařízení. 

UKÁZKA Z NAŠÍ PRÁCE

Hromosvod na bytovém domě v Brně - mřížová soustava

Hromosvod na rodinném době v Kupařovicích