ELEKTROINSTALACE

Od zapojení jediné zásuvky po kompletní montáže elektroinstalací domů a bytových jednotek.


UKÁZKA Z NAŠÍ PRÁCE

Elektroinstalace a jejich provedení patří do rukou odborníků. Není zde žádný prostor pro chyby, které mohou být smrtelně nebezpečné. 

K elektroinstalačním pracím patří především vybudování rozvodů pro elektroinstalační vedení. Většinu úkonů svazuje řada norem a předpisů. Instalaci může provádět pouze oprávněná osoba, která se prokáže platným osvědčením a může vám také vystavit revizní zprávu.