REVIZE ELEKTRO

Od revize nových el. instalací tvz. výchozí revize po pravidelné nebo mimořádné revize elektroinstalací. 


Revize elektro - je nutná činnost, kterou upravuje zákon a je prováděná na elektrických zařízeních z důvodu kontroly, bezpečnosti a funkčnosti elektrických zařízení. Je nutné prohlídkou a měřením zjistit bezvadný stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí každé revizní prohlídky je vypracování zprávy o revizi.

Revize můžeme rozdělit na:

  • Výchozí revize - určené pro nové nebo rekonstruované elektrické zařízení před jeho uvedením do provozu.
  • Pravidelná revize - revize již provozovaných elektrických zařízení, probíhá v pravidelných termínech.
  • Mimořádná revize - z podnětu majitele nebo provozovatele elektrických zařízení jako podklad pro žádosti od pojišťoven, nájemců, tvorby vnitřních předpisů firem nebo nařízení státních orgánů.