ELEKTROINSTALACE DŘEVOSTAVEB

Stejně jako elektroinstalace ve zděných nebo panelových objektech,  je každá elektroinstalace v dřevostavbě také provedena dle projektové dokumentace. I v případě elektroinstalace v dřevostavbách má klient možnost ještě před začátkem prací vše společně s elektrikářem projít a domyslet případné změny před započetím realizačních prací. 

Rozvody jsou standardně vedeny v CYKY kabelech a je zde standardní široká nabídka koncových prvků v mnoha provedeních. U všech realizací je samozřejmě součástí, mimo běžné domovní rozvody, také hromosvod, požární čidla a vybavení hasícími přístroji. 

Služby elektroinstalace pro dřevostavby:

  • opravy, rozšíření nebo celková výměna pojistkových skříní v dřevostavbě
  • opravy, rozšíření nebo celková výměna elektrických rozvodů (strukturovaná kabeláž) v dřevostavbě
  • elektroinstalace v dřevostavbě zahrnují instalace zásuvek, vypínačů, osvětlení, ventilátorů a digestoří
  • instalace internetových a anténových (televizních) rozvodů pro TV
  • instalace zabezpečovačích kamerových systémů a protipožárních zařízení určených pro dřevostavby


Elektroinstalace dřevostaveb provádíme konkrétně pro:

  • rodinné dřevěné domy určené k bydlení,
  • rekreační dřevostavby - chaty,
  • pergoly, přístřešky, dřevěné přístavby,
  • historické dřevostavby,
  • zemědělské objekty - stodoly, sila, haly, přístřešky

Zhotovení kompletní elektroinstalace pro dřevostavby včetně výchozí revizní zprávy

Každý nový bytový i nebytový objekt musí mít v rámci projektové dokumentace také část, která řeší elektroinstalaci v dřevostavbě. Tato elektro-dokumentace může být vyhotovena od zkušeného projektanta, který vše dle vašich návrhů dostal na správná místa.

Z praxe je však běžné, že při samotné realizaci objektů jsou některé věci opomenuté nebo neprakticky navržené - příkladem může být malý počet zásuvek, špatné rozmístění spínačů, světel, kamerového systému atd..

Předpřípravu si často stavebníci dělají sami, ale už ve fázi hrubé stavby je dobré mít vybraného dodavatele elektroinstalačních prací a mít s ním možnost konzultovat veškeré úkony, které s elektroinstalací v dřevostavbě mohou souviset. Předejdete tím ztrátě času a hlavně peněz při nekoordinované přípravě a následnému přemísťování vedení kabeláže, zásuvek aj. elektroinstalačních prvků.

Už od začátku jsme vám k dispozici s pomocí před i během realizace elektroinstalací v dřevostavbách. Zajišťujeme odbornou konzultaci nebo i komplexní dodávku elektromateriálu a spotřebičů.

Na trhu je obrovské množství značek, modelů a různých variant veškerého instalačního materiálu, dokážeme doporučit z praxe osvědčené materiály a postupy při zvážení jak kvality, tak také ceny.  

Nezávislá poptávka našich služeb